Welkom groep 8 leerling!

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in onze school. Het is natuurlijk belangrijk dat je een goede keuze maakt voor een middelbare school. Kijk daarom eens rond op onze website.

Het Spaarne College is een reguliere vmbo/mavo school met een uitgebreide ondersteuningsstructuur. Wij bieden Basis (B), Kader (K), Gemengde (GL) en Theoretische leerweg (TL) aan.

Bij het Spaarne College

De volgende pijlers zijn bij ons belangrijk

,

Gescheiden onder- en bovenbouw

De onderbouw en bovenbouw zijn zoveel mogelijk gescheiden, zodat je stapje voor stapje went aan je nieuwe school.

/

Kleine klassen

Kleine klassen, zodat er veel tijd en aandacht voor je is.

1

Wat bij jou past

Je ontdekt welk beroep bij jou past en wat je daarvoor moet leren.

Doeners

Je krijgt veel praktijkles en leert door te doen.

Extra begeleiding

Kortdurende extra begeleiding vanuit ons zorgteam (bijvoorbeeld door het volgen van een training of begeleiding van een traject/leerlingbegeleider)

t

Meer hulp?

Een aparte klas in een ander gebouw, voor als je meer hulp nodig hebt.

Meer weten?

Kom naar onze open dagen op:
7 februari en 8 februari 2020.

Wil je liever eerder langskomen, dan is het mogelijk om een afspraak te maken voor een rondleiding.

Voor vragen bel 06-39111543 of mail: aanmelden@spaarnecollege.nl. Of kijk verder onder het kopje aanmelding”.

Aanmelden schooljaar 2020-2021

Wij nemen leerlingen aan met het advies basisberoepsgericht (B), kaderberoepsgericht (K), gemengde leerweg (GL) of theoretische leerweg (TL). Leerlingen kunnen met en zonder leerwegondersteuning (LWOO) aangemeld worden. Daarnaast hebben wij een uitgebreide zorgstructuur waardoor wij ook leerlingen met een specifiekere ondersteuningsvraag kunnen begeleiden. Kijk voor onze mogelijkheden en ondersteuningsprofiel op de website van het Spaarne College.

Op het Spaarne College zijn wij altijd bereid een oriënterend gesprek met u aan te gaan. Indien u vragen heeft over de aanmelding of een gesprek in wilt plannen dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer: 06-39111543 of u kunt een mail sturen naar aanmelden@spaarnecollege.nl. Vermeld in de mail altijd ook uw telefoonnummer, zodat de intakecommissie contact met u op kan nemen.

Bent u intern begeleider of leerkracht van groep 8 en heeft u vragen over de aanmelding, neem dan contact met ons op. We denken graag mee! Wanneer u contact opneemt, vraagt u dan naar: Marieke Bouma, Judith Haak of Christianne Veenhof.

Vanaf 1 oktober kunt u telefonisch een afspraak maken. Vanaf 1 november start de inschrijvingsprocedure. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vraagt de basisschool een multidisciplinair overleg (MDO) aan.

Wanneer een leerling met LWOO aangemeld wordt, of wanneer een leerling een specifieke ondersteuningsvraag heeft, dan vragen wij aanvullende gegevens.

Wij spreken pas over een inschrijving wanneer alle vereiste gegevens bij ons binnen zijn.

Wat hebben wij nodig voor de aanmelding in de brugklas?
 • Aanmeldingsformulier Spaarne College
 • Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs of een Onderwijskundig Rapport van de basisschool. Dit formulier ontvangt u van de basisschool. De basisschool heeft op dit formulier het advies geschreven.
 • Een kopie van het legitimatiebewijs van de leerling
 • Didactische gegevens van de basisschool. Dit kunnen zijn
  • Cito entree- en/of eindtoets
  • (Cito-)gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS)
  • Testuitslag drempelonderzoek
Andere relevante gegevens indien van toepassing. Denk aan:
 • Dyslexie-/dyscalculieverklaring
 • Informatie over het sociaal-emotionele functioneren
 • Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
 • Een bewijs van de datum van aankomst in Nederland wanneer de leerling niet in Nederland geboren is.
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en die met een multidisciplinair overleg (MDO) worden aangemeld, is tevens nodig:
 • MDO formulier
 • Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) indien aanwezig
 • Informatie over het sociaal-emotionele functioneren

Pas wanneer wij als school alle informatie hebben, kan de intakecommissie de aanmelding in behandeling nemen. Daarna wordt een voorlopig besluit genomen over de plaatsing. Het definitieve besluit over plaatsing wordt genomen tijdens het MDO. Natuurlijk houden wij u hiervan op de hoogte. De intakecommissie van het Spaarne college bestaat uit: Judith Haak, Marieke Bouma, Sjaak Koopman en Judith van Tiel.

Rondleidingen

Voor leerlingen die nu in groep 8 zitten is er de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een rondleiding. De rondleidingen vinden plaats op vaste momenten.  

Neem contact op voor het plannen van een rondleiding via: aanmelden@spaarnecollege.nl. De intakecommissie neemt dan contact met u op voor het maken van een afspraak. Vermeld in de mail in ieder geval het volgende:

 1. naam ouder
 2. naam kind
 3. telefoonnummer 
 4. op welke school zit uw kind en in welke groep

Zij-instroom

Wanneer uw kind al onderwijs volgt op een school voor Voortgezet Onderwijs en u overweegt een overstap naar het Spaarne College, dan verlopen aanmeldingen volgens vaste afspraken die gemaakt zijn met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs.

De VO-school vult dan het doorstroomformulier in. Als ouder meldt u uw kind aan. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dit schriftelijk aan. De huidige school van uw kind, neemt contact op met de intakecommissie en vraagt een MDO aan. De VO school draagt, nadat u toestemming heeft gegeven, het OPP en andere dossierstukken over.

Heeft u als ouder een vraag over de mogelijkheden van aanmelding, neemt u dan contact met ons op! U kunt vragen naar: Marieke Bouma, Judith Haak of Christianne Veenhof.

Voor zij-instroom dient u de volgende gegevens aan te leveren:

 • Aanmeldingsformulier Spaarne College
 • Recente cijferlijst
 • Advies huidige school m.b.t. niveau
 • Verzuimoverzicht
 • Indien aanwezig: ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
 • Eventuele andere relevante gegevens (denk hierbij aan MDO verslagen)
 • Dossier basisschool

Open dagen

De open dagen van het Spaarne College vinden plaats op vrijdagavond 7 februari en zaterdagochtend 8 februari.